Autobusi

Autobus je motorno putničko vozilo koje služi za javni prevoz većeg broja putnika (obično automobilom nazivamo vozilo koje prevozi do 8 putnika, a od 9 naviše takvo vozilo zovemo autobus). Prelazni modeli između automobila i autobusa sumonovolumen i kombi ili mini-bus.

Istorija autobusa

Prvi autobus, tada još nazivan omnibus sa motorom na unutrašlje sagorevalje predstavio je Karl Benc 1895. godine, a u pravilnu upotrebu je došao u Londonu 1899. godine. Tada se radilo o vozilima na koje se ne može sa sigurnošću osloniti, naročito zbog jako ograničenog broja putnika (od 10 do 20 osoba). Razvoj je ipak išao dalje i od 1930. godine su autobusi mogli da smeste i 50 ljudi i bili su na razne pogone kao na svetleći plin na naftu ili drveni plin i sl. Ipak glavni razvoj autobusnog saobraćaja zabeležen je posle Drugog svetskog rata kada su se pojavili benzin i nafta kao i kada su se izgradili mnoge saobraćajnice. Posle druge polovone 20. veka autobusi su postepeno preuzimali gradski saobraćaj i tako dopunili tramvajski saobraćaj naročito na linijama koje nisu zahtevale masovni saobraćaj velikog kapaciteta. Za razliku od drugih vrsta saobraćaja autobusi su lako manevrisali i imali su vrlo niska ulaganja za izgradnju linija na kojima su saobraćali tako da su ovakav saobraćaj mogli sebi dozvoljavati i manje veliki gradovi.

Vrste autobusa

Razlikuju se tri vrste autobusa u zavisnosti od njihove namene:

  • gradski autobus namenjen je prevozu putnika na kraćim relacijama. Karakterišu ga dvoja ili više dvokrilnih vrata za ulaz i izlaz putnika, mali broj mesta za sedenje (odnosno veliki broj mesta za stajanje), nemaju veliku maksimalnu brzinu ali zato imaju veća ubrzanja i usporenja u cilju što bržeg prevoza putnika.
  • prigradski autobus namenjen je prevozu putnika na dužim relacijama od gradskog autobusa. Karakterišu ga sva sedeća mesta sa malim brojem mesta za stajanje i dvoja vrata za izlaz i ulaz putnika.
  • međugradski autobus je namenjen za prevoz putnika na dugim relacijama. Karakterišu ga visoka udobnost za putnike (klima, televizija, WC), sva mesta su sedeća, veliki prostor za prtljag putnika, vrata za izlaz i ulaz putnika su uža.

Kombibus je namenjen za prevoz manjeg broja putnika (do deset, ne računajući sedište za vozača) i njihove prtljage. Koriste ga većinom hoteli i aerodromi za prevoz putnika.

Izvor: Wikipedia

%d bloggers like this: