Automobili

Automobil (auto) je dvotrago motorno vozilo, po pravilu drumsko, koje služi za prevoz robe i putnika. Nekada se pod automobilom ne podrazumevaju autobusi i kamioni, tj. podrazumevaju se samo putnički automobili.

Od 2002. postoji 590 miliona ličnih vozila širom sveta (približno jedan automobil na jedanaest ljudi).

Reč „automobil“ je grčkog porekla grčki jezik “άυτο” („auto“), samostalno i latinskog porekla latinski jezik “mobilis” u značenju pokretan. Automobil je etimološki definisan kao samostalno se krećuće saobraćajno sredstvo koji nije zavisan na tračnicama ili trolama i za čije kretanje nisu potrebne životinje ili ljudske snage i koje se kreće zahvaljujući svome vlastitom pogonu.Poreklo i etimološko značenje reči

Istorija

Prvi Bencov automobil iz 1885. godine

Prvi Bencov automobil iz 1885. godine

Prvi Fiatov automobil iz 1899. - Fiat 4 KS

 Prvi Fiatov automobil iz 1899. – Fiat 4 KS

Najznačajnija istorija automobila se počinje pisati krajem 18. veka kada su bili realizovani prvi eksperimenti sa vozilima koji su pokretani pomoću parne mašine. Ka njegovim prvim konstruktorima spadali su Škot Džejms Vat i Francuz Nikolas Žozef Kinjo. Parna mašina je 1769. godine odvozila četiri putnika i razvijala je brzinu od 9 km za čas.

Početak 19. veka bio je stalno domenom parnih mašina koje su se postepeno poboljšavali. Promene su nastale u drugoj polovini 19. veka kada je konstruktorima počlo da naprave prvi motor sa unutrašnjim sagorevanjem. U godinema 1862. sve do 1866. je Nikolas Oto razvio motor sa unutrašnjim sagorevanjem.

Razvoj današnjih automobila je počeo 1885. godine kada je u Nemačkoj u Manhajmu Karl Benc patentirao svoju motornu trikolicu. Prvi put automobilom je ostvaren od strane Berte Benc 1888. godine i to na putu od Manhajma do Pforshajma.

Godine 1887. sasvim nezavisno od Karla Benca počinje gradnja automobila od Gotliba Dajmlera koji je kod izgradnje motora sarađivao sa Vilhelmom Majbahom. 1897. godine Austrijanac Rudolf Dizel usavršio je motor.

Krajem 19. veka su se pojavili prvi elektromobili. Nadmetanje između parnog motora, motora sa unutrašnjim sagorevanjem i elektromotorom traje sve do prvog desetleća dvadesetog veka od kada počinje da vlada automobil sa unutrašnjim sagorevanjem iako je automobil na električnu energiju iz gledišta prenosa energije dva puta efikasniji.

U 20. veku se automobil, sa benzinom ili naftom kao pobonskim sredstvom, uvek još najznačajnije saobraćajno sredstvo i njegovu revoluciju napravio je Henri Ford kada je u SAD – a izumeo i izradio automobil koji je bio opšte dostupan većini ljudi Ford model T koji je uveden u proizvodnju1908. godine i uspešno se proizvodio se sve do 1927. godine.

Karakteristične dimenzije putničkih automobila

Međuosovinsko rastojanje
-Udaljenost između ose prednje i zadnje osovine
Rastojanje između točkova jedne osovine
-Udaljenost sredina otisaka pneumatika na točkovima jedne osovine. Rastojanje između točkova prednje i zadnje osovine se po pravilu razlikuje.
Dužina
-Udaljenost vertikalnih ravni, koje dodiruju prednji i zadnji kraj vozila.
Širina
-U širinu se ne uračunavaju retrovizori, gabaritna svetla i žmigavci, elastični delovi i sl.
Visina
-Visina se meri pri masi automobila spremnog za rad.
Prepust, prednji i zadnji
-Udaljenost vertikalne ravni koja prolazi kroz osu točkova od najudaljenije tačke na prednjoj/zadnjoj delu vozila.
Prilazni ugao, prednji i zadnji
-Određuje se pri maksimalnom opterećenju vozila. To je ugao između podloge i ravni koja tangira pneumatik a svi delovi vozila ispred/iza osovine se nalaze iznad nje.
Klirens
-Udaljenost središnjeg dela vozila od podloge. Određuje se pri maksimalnom opterećenju vozila.
Izvor: Wikipedia
%d bloggers like this: