Balkan Transport Blog

Aktivacija foruma

Aktivacija foruma

Forum će zbog tehničkih problema biti otvoren tokom sutrašnjeg dana. O svemu tome bićete blagovremeno obavešteni. Vaš Balkan Transport portal!

Početak rada portala i foruma

Početak rada portala i foruma

Administracija Balkan Transport Portala najavljuje početak rada beta verzije portala i foruma za 15. avgust ove godine.

O forumu…

O forumu…

Jedan od najvažnijih segmenata Balkan Transport društva čini Balkan Transport Forum koji objedinjuje članove iz svih susednih država Balkana.