Tagged: godina

Prvi rođendan Balkan Transport Portala

Prvi rođendan Balkan Transport Portala

Na ovaj dan pre tačno jednu godinu, zvanično je osnovan Balkan Transport Portal i Balkan Transport Forum. Ovo je naša priča o tome šta smo postigli tokom prošle godine.