Tagged: Setra

Prinova u Garo Reisenu

Prinova u Garo Reisenu

Nakon mnogobrojnih Setri, Garo Reisen je u svoj vozni park ugostio ovog puta Mercedes.