preloader
  • Solarisi sa pogonom na vodonik za Keln

Nemački javni prevoznik RVK naručio je 20 Solaris Urbino 12 autobusa sa pogonom na vodonik. Nakon završene isporuke, ulicama Kelna putnike će prevoziti 35 Solaris autobusa na vodonik. Ugovor takođe predviđa opciju naručivanja dodatnih 20 vozila istog tipa.

blog-thumb

Keln je 2020. godine kupio 15 ovakvih inovativnih vozila i oni su isporučeni prevozniku prošle godine. Ove godine, operater RVK opredelio se za narudžbinu još 20 vozila sa tehnologijom vodoničnih gorivnih ćelija. Time će Keln postati grad sa najvećom flotom Solaris autobusa sa pogonom na vodonik u Evropi.

“Ova nova porudžbina naših autobusa na vodonik, u ovako značajnom obimu, znak je našeg velikog poštovanja. Ovo je takođe jedan dokaz dinamičnog prelaska na održivi javni transport sa nultom emisijom koji se odvija u evropskim gradovima. Keln je definitivno lider u takvoj jednoj transformaciji” , izjavio je Petros Spinaris, član Upravnog odbora Solarisa za prodaju, marketing i postprodaja.

Što se tiče dizajna, opreme i performansi, vozila će biti u velikoj meri ista kao i autobusi koji su bili deo prethodne nabavke. Autobusima ove vrste potreban je vodonik kao pogonsko gorivo. On se čuva u gasovitom stanju u rezervoarima postavljenim na prednjem delu krova vozila. Autobusi na vodonik koristitiće set gorivnih ćelija snage 70kW. U vodoničnim gorivnim ćelijama, električna energija proizvodi se procesom reverzne elektrolize koja se zatim prenosi direktno na pogonsku liniju. U trenucima povećane potražnje za strujom, gorivna ćelija biće potpomognuta Solarisovom baterijom velike snage.

Solaris Urbino 12 sa pogonom na vodonik

Kao i kod već isporučenih vozila, i nova vozila moći će da se pohvale sa najvišim nivoom opreme. Putnicima koji putuju autobusima prevoznika RVK na raspolaganju će biti, na primer, visokoefikasna klimatizacija i napredni sistem za informisanje putnika. Vozačima će na raspolaganju biti veoma koristan MobilEyeShield+ sistem koji otkriva pešake i bicikliste koji se nalaze u mrtvom uglu vozila. Ovaj sistem uključuje jednu kameru okrenutu napred i dve kamere postavljena na bočne strane vozila kao i audio i vizuelna upozorenja. Štaviše, RVK je poručio i daljinski sistem za upravljanje voznim parkom pod nazivom eSConnect, koji omogućava pristup podacima vozila u realnom vremenu.

Revolucija nulte emisije, u kojoj Solaris aktivno sarađuje sa stotinama gradskih prevoznika, grabi velikim koracima napred, osvajajući sve više pristalica. U 2021. godini Solaris je isporučio ukupno 54 autobusa sa pogonom na vodonik i nultom emisijom klijentima iz Italije, Nemačke, Holandije i Švedske. Trenutno, kompanija završava porudžbine za još preko 100 Solaris Urbino vozila sa pogonom na vodonik. Tehnologija pogona na vodonik, koja savršeno odgovara potrebama mnogih prevoznika širom Evrope, proširila je asortiman Solaris električnih autobusa.

Izvor: www.solarisbus.com


comments powered by Disqus