preloader
  • Promocija kompanije ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌

U skladu sa individualnim zahtevima, istorijat i priču vaše kompanije predstavljamo kroz foto i video materijal.

Promocija kompanije ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌

  • CENA

    Po dogovoru

U skladu sa individualnim zahtevima, istorijat i priču vaše kompanije predstavljamo kroz foto i video materijal.

Realizacijom naše usluge predstavljanje kompanije, izvršavamo promociju usluga kompanije i njenog voznog parka. Putnicima će biti predstavljeno sve sto bi moglo da ih zanima, takođe biće i informacija namenjenim poslovnim saradnicima. Turističkim agencijama, organizacijama i sl.

Prilikom realizacije, a u skladu sa individualnim zahtevima, možemo predstaviti određeno vozilo, ili kompletan vozni park. Kako bismo povećali kvalitet i obogatili sadržaj video materijala, fotografisanje može biti realizovano na nekom lokalitetu ili destinaciji koja bi dodatno upotpunila sam video.

Gledaocima bismo predstavili i sam istorijat kompanije. Uz to, istakli bismo neke zanimljivosti, tj. šta kompaniju razlikuje od ostalih, neke interesantne momente i sl.