preloader
  • Promocija turističkih destinacija

Još jedna od naših usluga jeste i predstavljanje destinacije.

Promocija turističkih destinacija

  • CENA

    Po dogovoru

Usluga predstavljanja turističkih destinacija je prvenstveno namenjena turističkim agencijama.

Ukoliko se radi o novoj destinaciji u ponudi, turističko mesto predstavljamo putnicima. Ako je ipak u pitanju poznata destinacija, fokusiramo se na zanimljivosti i podsećamo putnike. U skladu sa dogovorom, realizujemo i predstavljanje smeštajnih kapaciteta agencije.