preloader
  • Arriva Litas – borba za Požarevac

Arriva Litas od 01.09.2020. nakon 75 godina službe gradu Požarevcu, odlukom skuštine grada Požarevca više neće saobraćati na gradskim i prigradskim linijama u Požarevcu, ipak sam tender podigao je mnogo prašine i ostavio mnogo neodgovorenih pitanja.

blog-thumb

Arriva Litas – borba za Požarevac

Grad Požarevac je naručio studiju javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada, a potom uradio i projekat javno – privatnog partnerstva, što je usvojila Skupština grada, a saglasila se i Vlada Srbije. U tim dokumentima piše da vozila kojima bi se obavljao prevoz moraju biti starosti do 10 godina i da mogu biti evro 1,2, 3, 4, 5, 6 ili na “CNG” pogon. U mišljenju Vlade Srbije kojim je data saglasnost na predlog projekta piše “da je javno telo u obavezi da u daljem postupku dodeljivanja ugovora ne odstupi od uslova i rizika predviđenih Predlogom projekta”. Međutim, grad je u konkursnoj dokumentaciji kao uslov naveo 25 autobusa na “CNG” pogon starosti do devet godina.

Nova vozila “Arriva Litas”

U Srbiji te uslove trenutno mogu da ispune dva preduzeća, JGSP Novi Sad i Duga doo Petlovača. JGSP je kao javno preduzeće čiji je osnivač grad Novi Sad zaduženo za gradski i prigradski prevoz u Novom Sadu te po statutu nije moguće da obavlja prevoz na teritoriji nekog drugog grada, samim tim indirektno je odabirom ovog uslova jasno naznačen pobednik tendera i pre nego što su dostavljene ponude.

Grad Požarevac objavio je na svom sajtu odluku o dodeli ugovora preduzećima „Duga“ iz Petlovače kod Šapca, koje je konkurisalo u zajedničkoj ponudi sa „Kontinentalom“ iz Kule kod Malog Crnića. Drugi ponuđač na ovom tenderu bila je kompanija „Arriva Litas“ Požarevac ,a njihova ponuda je odbijena zbog toga što, kako se navodi u odluci, “nisu dokazali da poseduju poslovne i tehničke kapacitete”, odnosno nisu dostavili sertifikate za integrisane sisteme, kao ni dokaze da kompanija raspolaže sa najmanje 25 autobusa na komprimovani prirodni gas( kpg) ne starije od devet godina, sa najmanje 35 mesta za sedenje, isto toliko za stajanje i jedno invalidsko mesto. Požarevački prevoznik, navodi se u odluci, dostavio je dokumentaciju za autobuse na benzin i dizel gorivo sa 26 mesta za sedenje,a nije iskazao ni prosečnu potrošnju na 100 kilometara.

Navedeno je i da je komisija rangiranje ponuda vršila na osnovu kriterijuma:ponuđena cena po kilometru - najniži iznos ponuđene naknade koju bi javni partner plaćao privatnom partneru za svih 15 godina trajanja ugovornog perioda, kao i ekološka prednost, zaštita životne sredine i ekonomičnost – deklarisana prosečna potrošnja vozila na 100 kilometara.

Deo flote “Arriva Litas”

“Netačni su navodi da je naručilac doneo odluku o dodeli ugovora a da nije sačekao odluku Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki jer je povodom podnetog zahteva od strane Arive Litas Republička komisija donela Rešenje 20.08.2020. godine kojim se predmetni zahtev odbija kao neosnovan. Rešenje je dostavljeno zvanično naručiocu, Gradskoj upravi Grada Požarevca, 28. avgusta od kog dana se računaju rokovi za dalje postupanje naručioca u predmetnom postupku javne nabavke. Odluka o dodeli ugovora u predmetnom postupku doneta je 31. avgusta, dakle nakon prijema rešenja Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,” navodi za portal E-Braničevo Aleksandar Simonović, načelnik Gradske uprave i potpisnik Odluke o dodeli ugovora.

Sam postupak javne nabavke za poveravanje komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Požarevca privatnom partneru po modelu javnog privatnog partnerstva, po rečima Simonovića, je još uvek u toku i okončava se zaključenjem javnog ugovora.

“Saglasno zakonu o javno – privatnom partnerstvu i koncesijama konačnu odluku o zaključenju ugovora sa privatnim partnerom doneće Skupština Grada Požarevca putem davanja saglasnosti na javni ugovor, nakon čega će predmetni postupak biti okončan a obaveštenje o zaključenju ugovora javno dostupno.“, kaže on.

Arriva je u znak protesta po objavljivanju ove odluke na ulice Požarevca izašla sa svojih novih 7 autobusa vrednosti oko 1.5 milion eura renomiranog svetskog proizvođača “Mercedes-Benz” i time pokazala samo deo svojih kapaciteta.

Vozila Arriva Litasa na protestu

Arriva je deo Deutsche Bahn grupe, Arriva posluje u 14 zemalja i zapošljava 53000 ljudi, u Srbiji je nasledila Veolia grupaciju 2013. godine, koja je prethodno kupila požarevački “Litas”.

Litas je i danas jedan od simbola grada Požarevca, kao i celog Braničevskog okruga, prema nekim procenama oko 300 zaposlenih indirektno je pogođeno ovom odlukom grada i neizvesna im je budućnost. Gubitak tendera predstavlja samo dodatni udarac na već uništeni sistem prevoza kao posledica pandemije virusa Covid 19, koji je pogodio i Arrivu, kao i sve ostale prevoznike u Srbiji i u Evropi. Većina kompanija i dalje radi sa polovinom kapaciteta, u periodu smo godine kada se tražilo vozilo više, dok je današnja realnost da su oglasi i placevi puni autobusa, širom regiona masovno se oduzimaju vozila zbog neplaćenih obaveza, skidaju se tablice, ne registruju se vozila jer nema nikakvih naznaka kada će se celokupna situacija oko pandemije virusa “Covid 19” normalizovati.

Da se sada vratimo u Požarevac, iako je ceo tender stopiran i nije potpisan ugovor o javno – privatnom partnerstvu, đake na teritoriji grada Požarevca prevoze autobusi konzorcijuma “Duga Petlovača – Kontinental”.

Man Lions City CNG – Duga doo Petlovača (Continental)

Kako je potvrđeno portalu E-Braničevo, đaci se prevoze na “dobrovoljnoj” bazi, odnosno između grada Požarevca i prevoznika “Duga (Kontinental)” nije potpisan nikakav ugovor, niti se izvršena usluga naplaćuje. Situacija je više nego konfuzna, gradska uprava grada Požarevca se za to dobro potrudila, jasno je samo da će Arriva nastaviti da se bori za “svoj” Požarevac, danas u 10h ova kompanija radikalizuje proteste, te će se ovog puta 10 autobusa naći na ulicama grada Požarevca, zaposleni iz Požarevca kao i ostalih poslovnih jedinica pružiće podršku kolegama iz Požarevca i simbolično će se okupiti ispred skupštine grada Požarevca.

U saopštenju kompanije Arriva Litas, navodi se da je kompanija Arriva organizator ovog protesta uz podršku Samostalnog sindikata ove firme, izaći danas u protestnu vožnju ulicama Požarevca i pokazati da će se boriti za intrese svojih radnika i intrese kompanije “Arriva Litas”.

Pored već viđenih modernih autobusa, kompanija “Arriva Litas” poseduje i autobusku stanicu u Požarevcu, kao i savremenu poslovnu tehničku zgradu, dve potpuno opremljene zatvorene hale za održavanje sa ukupno 8 kanala za rad na vozilima. Desetine radnika održavanja obezbeđuju svakog dana maksimalnu efikasnost u radu i ispravnost vozila u šta se naša ekipa tokom posete Arriva Litasu i uverila.

Zatvorena hala za održavanje vozila

Održavanje

Radionica opremljena dizalicama

Radionica

Kanal za pregled vozila, dosipanje tečnosti

Pogled na kanal radionice

Rad na vozilima

Autobus na dizalici

Hala za kontrolne preglede

Ulazak u radionicu

U okviru autobuske stanice koja je u vlasništvu Arriva Litasa nalazi se i perionica za vozila, čekaonica, šalter sala, turistička agencija.

Autobuska stanica Požarevac

Peroni autobuske stanice

Parking

Šalter sala

Postavlja se pitanje koje to kapacitete ima konzorcijum “Duga – Continental” ukoliko Arriva Litas ne ispunjava tehničke i poslovne kapacitete…

Foto: Balkan Transport; EBraničevo.com
Izvor: EBraničevo; arriva.rs; Balkan Transport


comments powered by Disqus